Ring Oss

0456-21 700

Slamsugning & Spolning

 

Snabb och effektiv hjälp vid avloppsproblem. Vare sig det är ett akut stopp, planerat underhåll eller översvämning.  

 

Mångårig erfarenhet resulterar i medvetna lösningar och sällan återkommande problem.

Ofta är söndriga ledningar ett stort problem som skapar återkommande stopp. Vi erbjuder vid behov rotskärning för att minimera risken för fortsatta problem.  

 

Vi utför underhållstjänster till många av våra företagskunder vilket ökar lönsamheten och minskar risken för driftstopp. Tillsammans med kunden kommer vi överrens om hur ofta underhållsspolning/sugning ska utföras för att vara mest gynnsam. 

 

I vårt arbete strävar vi efter en hållbar miljö. Detta gör vi genom att på bästa möjliga vis ta hand om ert avfall och se till så att det blir återvunnet på ett miljöriktigt sätt. Dessutom har vi en spol och slamsugningsbil som håller Euro klass 5 standard, vilket är den näst högsta miljöstandarden för tunga lastbilar.

 

Ett urval av våra spol- och sug tjänster:Spolning av rör, avlopp och huvudledningar (75-1000mm)

 

Högtrycksspolning

 

Sugning av fettavskiljare

 

Slamsugning och spolning av brunnar

 

Rotskärning

 

Slamsugning vid översvämning

 

Underhållsspolning/sugning

 

Akutstopp

 

Avloppsstopp

 

Är ni i behov av Slamsugning/spolning kontakta oss.